User Tools

Site Tools


047130--58419-1996-bd4-la-gi


(58419) 1996 BD4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 26 tháng 1 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 58001–59000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
047130--58419-1996-bd4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)