User Tools

Site Tools


047030-nam-s-n-s-c-s-n-la-gi

Nam Sơn, Sóc Sơn
Địa lý
Diện tích 29,35
Dân số  
 Tổng cộng 8838 người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00388[1]

Nam Sơn là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Nam Sơn có diện tích đất tự nhiên 2935,00 ha, diện tích đất nông nghiệp là 1.986,38 ha, dân số xã là 8838 người (2009).

Tỉnh lộ 35 chạy qua

  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ xem them thong tin nha dat - www.charmingindochina.com Bản đồ hành chính Việt Nam
047030-nam-s-n-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)