User Tools

Site Tools


046530-ph-l-s-c-s-n-la-gi

Phù Lỗ là một xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Phù Lỗ có diện tích 6.26 km², dân số năm 1999 là 11957 người,[1] mật độ dân số đạt 1910 người/km².

Xã Phù Lỗ hiện nay có mật độ khu dân cư tăng cao.Nhà cửa mọc lên san sát nên việc chiếm đất đất ruộng xây nhà xưởng và nhà ở xảy ra thường xuyên.Chưa có 1 cơ quan chức năng có thẩm quyền nào tiến hành kiểm tra hành chính cũng như giải quyết vấn đề nhức nhối trên.

Xã có quốc lộ số 3; số 2 và số 18 chạy qua.

046530-ph-l-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)