User Tools

Site Tools


046230--16875-1998-bd4-la-gi


(16875) 1998 BD4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 20 tháng 1 năm 1998.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
046230--16875-1998-bd4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)