User Tools

Site Tools


046030--42532-1995-or-la-gi

(42532) 1995 OR là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 24 tháng 7 năm 1995.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 42001–43000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
046030--42532-1995-or-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)