User Tools

Site Tools


045230--22464-1997-ag14-la-gi


(22464) 1997 AG14 là một tiểu hành tinh vành đai chính, có đường kính khoảng 11,61 kilômét (7,21 mi). Nó được phát hiện qua chương trình tiểu hành tinh Beijing Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4 tháng 1 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
045230--22464-1997-ag14-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)