User Tools

Site Tools


044930-gi-i-t-ng-ni-m-schiller-la-gi

Giải tưởng niệm Schiller (tiếng Đức: Schiller-Gedächtnispreis) là một giải thưởng văn học của bang Baden-Württemberg, (Đức) nhằm công nhận những tác phẩm xuất sắc trong lãnh vực văn học Đức.

Ban đầu, giải được trao 2 năm một lần. Từ năm 1962, giải được trao 3 năm một lần vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Friedrich Schiller (10 tháng 11). Khoản tiền thưởng của giải hiện nay là 25.000 euro.

Đồng thời cũng trao 2 giải cho những nhà soạn kịch trẻ với khoản tiền thưởng 7.500 euro mỗi người.

  • Literaturpreise auf den Seiten des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
044930-gi-i-t-ng-ni-m-schiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)