User Tools

Site Tools


044330--12748-1993-bp3-la-gi


(12748) 1993 BP3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 30 tháng 1 năm 1993.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
044330--12748-1993-bp3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)