User Tools

Site Tools


043830--6662-1993-bp13-la-gi


(6662) 1993 BP13 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 22 tháng 1 năm 1993.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
043830--6662-1993-bp13-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)