User Tools

Site Tools


042730-gi-i-ph-ng-qu-n-phim-t-i-li-u-la-gi

Giải phóng quân[1] (tiếng Nga: Освободители) là loạt phim tài liệu về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, được phát sóng trên Kênh truyền hình 1 nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức (2010).

 1. Tàu chở dầu (Танкисты) | 1.4.2010
 2. Kị binh (Кавалеристы) | 3.4.2010
 3. Máy bay chiến đấu (Истребители) | 8.4.2010
 4. Không kích (Воздушный десант) | 10.4.2010
 5. Lính trinh sát (Разведчики) | 17.4.2010
 6. Pháo thủ (Артиллеристы) | 23.4.2010
 7. ... (Горные стрелки) | 24.4.2010
 8. Bộ binh (Пехота) | 28.4.2010
 9. Công binh (Сапёры) | 29.4.2010
 10. Máy bay tiêm kích (Штурмовики) | 29.4.2010
 11. Thủy quân lục chiến (Морская пехота) | 5.5.2010
 12. Hạm đội biển Bắc (Североморцы) | 6.5.2010
042730-gi-i-ph-ng-qu-n-phim-t-i-li-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)