User Tools

Site Tools


042330-zarechny-t-nh-penza-la-gi

Zarechny (tiếng Nga: Заре́чный), gọi là Penza-19 (Пе́нза-19) giai đoạn 1962–1992 là một thành phố đóng cửa Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Penza Oblast. Thành phố có dân số 62.970 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 257 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ: 63.579 (điều tra dân số năm 2010 kết quả sơ bộ);[2] 62.970 (điều tra dân số năm 2002).[3] Nó được thành lập vào năm 1958 trên lãnh thổ huyện thành phố Zarechny của Pensa. Nó đã được đóng cửa và đặt tên là Penza-19 vào năm 1962 và đổi tên thành Zarechny vào năm 1992. Đơn vị sử dụng lao động chính của Zarechny Rosatom và một ngành công nghiệp chủ yếu là sản xuất của các thành phần vũ khí hạt nhân. Các ngành công nghiệp khác bao gồm điện tử và phần mềm.

  1. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
  2. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (2011). “Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Kết quả sơ bộ Điều tra dân số toàn Nga năm 2010)”. Всероссийская перепись населения 2010 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2010) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 25 tháng 4 năm 2011. 
  3. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên)”. Всероссийская перепись населения 2002 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 

Bản mẫu:Tỉnh Penza Bản mẫu:Sơ khai tỉnh Penza

042330-zarechny-t-nh-penza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)