User Tools

Site Tools


041330-h-ng-o-nguy-n-b-nh-la-gi

Hưng Đạo là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hưng Đạo có diện tích 44,57 km², dân số năm 1999 là 1.122 người.[1], mật độ dân cư đạt 25 người/km².

Xã Hưng Đạo được chia thành các xóm: Khuổi Lỉn, Khuổi Luông, Thôm Coóc, Nà Lẹng, Nà Niểng, Roỏng Cun.

Trên địa bàn xã Hưng Đạo núi Nà Mia và suối Bản Đổng.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
041330-h-ng-o-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)