User Tools

Site Tools


040030-t-do-qu-ng-uy-n-la-gi

Tự Do là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đoài Khôn, xã Phúc Sen.
  • Đông giáp xã Chí Thảo, xã Hồng Định.
  • Nam giáp xã Ngọc Động
  • Tây giáp xã Trưng Vương (Hòa An)

Xã Tự Do có diện tích 20,36 km², dân số năm 1999 là 2.943 người.[1], mật độ dân cư đạt 144,5 người/km².

Xã Tự Do được chia thành các xóm: Cô Coóc, Cô Rào, Keng Choóng, Gia Ngữ, Kéo Rỏn, Lũng Các, Lũng Úc, Lũng Rì, Bản Mới, Bách Hoặc, Pác Khuổi, Bản Phảng, Thà Phù, Phủ Nàm

Trên địa bàn xã Tự Do có núi Lăng Sườn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
040030-t-do-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)