User Tools

Site Tools


039330--c-l-p-qu-ng-uy-n-la-gi

Độc Lập là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quảng Hưng, xã Bình Lăng.
  • Đông giáp xã Cai Bộ
  • Nam giáp xã Cai Bộ, xã Chí Thảo
  • Tây giáp xã xã Chí Thảo, xã Quốc Phong.

Xã Độc Lập có diện tích 19,88 km², dân số năm 1999 là 2.364 người.[1], mật độ dân cư đạt 118,9 người/km².

Xã Độc Lập được chia thành các xóm: Chắm Ché, Nà Cháu, Nà Pục, Nà Sao 1+2, Nà Vường 1+2, Nặm Pản, Pác Đa, Pác Lũng, Pò Muồng, Đoỏng Pán 1+2+3.

Trên địa bàn xã Độc Lập có núi Khau Kheo và núi Roỏng Loỏng, có sông Bắc Vọng chảy qua và hồ Khưa Luông. Thủy điện Nà Tẩư nằm trên địa phận của xã. Tỉnh lộ 207 đi qua xã Độc Lập theo hướng đông-tây, trên tuyến có cầu Ngườm Đẳn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
039330--c-l-p-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)