User Tools

Site Tools


038630-minh-khai-th-ch-an-la-gi

Minh Khai là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Minh Khai có diện tích 88,53 km², dân số năm 1999 là 2.115 người.[1], mật độ dân cư đạt 23,9 người/km².

Xã Minh Khai được chia thành các xóm: Chông Cá, Khau Siểm, Khuổi Áng, Boóc Lương, Nà Đỏng, Nà Kẻ, Nà Lẹng, Nà Sẻn, Nặm Cáp, Nặm Tàn, Pắc Duốc.

Trên địa bàn xã Minh Khai có một số ngọn núi như khau Dáy, khau Động, Khuổi Bải, khau Lỉn, Mây Mẹo, khau Mực, Cạm Tén, Bioóc Lương, Pích Ca, khau Tầu, khau Siểm. Minh Khai có tỉnh lộ 209 chạy qua địa bàn từ bắc xuống nam. Ngoài sông Minh Khai, xã Minh Khai còn có hai suối: nậm Nặm Cung và nậm Nặm Tàn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
038630-minh-khai-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)