User Tools

Site Tools


038230-l-l-i-th-ch-an-la-gi

Lê Lợi là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Đông Khê, xã Danh Sỹ
  • Đông giáp xã Quốc Khánh của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
  • Nam giáp xã Quốc Khánh (Tràng Định)
  • Tây giáp xã Đức Xuân.

Xã Lê Lợi có diện tích 15,81 km², dân số năm 1999 là 1.085 người.[1], mật độ dân cư đạt 68,6 người/km².

Xã Lê Lợi được chia thành các xóm: Nà Nưa, Nà Niếng, Nà Tậu 1, Nà Tậu 2, Siền Nội, Siền Ngoại.

Trên địa bàn xã Lê Lợi có một số đồi núi như đồi Bá Kha Trái, núi Bà Mạy Slàng, đồi Bà Mạu Lềm, núi Tốc Xì, núi Lũng Mu.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
038230-l-l-i-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)