User Tools

Site Tools


037630--8951-1997-fo-la-gi

(8951) 1997 FO là một tiểu hành tinh vành đai chính, có đường kính khoảng 22,06 kilômét (13,71 mi). Nó được phát hiện bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 19 tháng 3 năm 1997.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
037630--8951-1997-fo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)