User Tools

Site Tools


037530-kim-ng-th-ch-an-la-gi

Kim Đồng là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lê Chung, Chu Trinh, Hồng Nam(Hòa An)
  • Đông giáp xã Hồng Nam (Hòa An), xã Vân Trình, xã Thái Cường
  • Nam giáp xã Thái Cường, xã Đức Thông
  • Tây giáp xã Canh Tân.

Xã Kim Đồng có diện tích 54,14 km², dân số năm 1999 là 3.116 người.[1], mật độ dân cư đạt 57,6 người/km².

Xã Kim Đồng được chia thành các xóm: Bản Ba, Bản Sộc, Nà Chàm Pò Pia, Chu Lăng, Khuổi Đăm, Khuổi Đẩy, Khuổi Nảng, Nà Ngườm, Nà Khao, Nà Vai, Nậm Nàng, Nậm Thẩu.

Trên địa bàn xã Kim Đồng có một số ngọn núi như Cạm Ngần, Chón Tạc, Đông Đăm, Khuổi Đeng, Khuổi Ác, Khuổi Phung, Khuổi Xá, Pá Đâu. Kim Đồng có suối Nà Ngườm, suối Nà Luông và khuổi (suối) Lạng. Quốc lộ 4A chạy qua địa bàn xã từ bắc xuống nam, trên tuyến đường có một số cầu như Nà Vai, Nặm Nàng, Nặm Nàng 1, Nặm Nàng 2.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
037530-kim-ng-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)