User Tools

Site Tools


037130--27981-1997-uk21-la-gi


(27981) 1997 UK21 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện qua chương trình tiểu hành tinh Beijing Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 20 tháng 10 năm 1997.[1] It is usually about 2.72 AU away from Earth và has an orbital period of 14.6 Julian năm.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 27001–28000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser

http://www.wolframalpha.com/entities/minor_planets/27981_%281997_uk21%29_minor_planet/13/1i/kh/

037130--27981-1997-uk21-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)