User Tools

Site Tools


036630--20041-1992-yh-la-gi

(20041) 1992 YH là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 18 tháng 12 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
036630--20041-1992-yh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)