User Tools

Site Tools


036330-tr-ng-h-la-gi

Trường Hà là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc
  • Đông giáp xã Kéo Yên
  • Nam giáp thị trấn Xuân Hòa, xã Nà Sắc
  • Tây giáp xã Nà Sắc và giáp Trung Quốc.

Xã Trường Hà có diện tích 30,02 km², dân số năm 1999 là 1.578 người.[1], mật độ dân cư đạt 52,6 người/km².

Xã Trường Hà được chia thành các xóm: Hoàng 1, Hoàng 2, Hoong 1, Hoong 2, Nà Kéo, Nà Mạ, Pác Bó.

Trên địa bàn xã Trường Hà có khu di tích Pác Bó ở gần biên giới với Trung Quốc. Các núi khác trên địa bàn Trường Hà gồm: đồi Cốc Lùng, núi Đán Rược, núi Lũng Giảo, đồi Nà Lẹng, đồi Nà Lẹng Nưa, dãy núi Nà Mạ, núi Phia Cang, núi Phia Đeng, núi Xưa Thai cùng thung lũng Thong Ma. Ngoài suối Lê Nin, trên địa bàn Trường Hà còn có suối Bản Hoàng, suối Khuổi Hoong và suối Nà Lẹng. Tỉnh lộ 203 chạy dọc từ phía nam lên phía bắc của xã, đến khu di tích Pác Bó và biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, Trường Hà còn là xã có mộ Kim Đồng. Trường Hà có thủy điện Bản Hoàng trên dòng suối cùng tên.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
036330-tr-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)