User Tools

Site Tools


035630--6394-1990-qm2-la-gi


(6394) 1990 QM2 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 22 tháng 8 năm 1990.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
035630--6394-1990-qm2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)