User Tools

Site Tools


035130--8795-1981-eo9-la-gi


(8795) 1981 EO9 là mộtn outer main-belt Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 1 tháng 3 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
035130--8795-1981-eo9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)