User Tools

Site Tools


034930--5550-1981-ub1-la-gi

(5550) 1981 UB1 là vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Socorro, New Mexico, ngày 30 tháng 10 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
034930--5550-1981-ub1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)