User Tools

Site Tools


034630--8469-1981-tz-la-gi

(8469) 1981 TZ là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 5 tháng 10 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
034630--8469-1981-tz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)