User Tools

Site Tools


034330--5604-1992-fe-la-gi

(5604) 1992 FE is an Aten-type gần Trái Đất Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 26 tháng 3 năm 1992.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
034330--5604-1992-fe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)