User Tools

Site Tools


034130--9534-1981-tp-la-gi

(9534) 1981 TP là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 4 tháng 10 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
034130--9534-1981-tp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)