User Tools

Site Tools


033930--8988-1979-ma4-la-gi


(8988) 1979 MA4 là mộtn Outer Main-Belt Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 25 tháng 6 năm 1979.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
033930--8988-1979-ma4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)