User Tools

Site Tools


033630--11478-1985-cd-la-gi

(11478) 1985 CD là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata in the city của Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 14 tháng 2 năm 1985.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
033630--11478-1985-cd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)