User Tools

Site Tools


033530--5499-1981-su2-la-gi


(5499) 1981 SU2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Haute-Provence east thuộc Avignon, Pháp, ngày 29 tháng 9 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
033530--5499-1981-su2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)