User Tools

Site Tools


033330--9547-1985-ae-la-gi

(9547) 1985 AE là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata in the city thuộc Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 15 tháng 1 năm 1985.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
033330--9547-1985-ae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)