User Tools

Site Tools


032930--6813-1978-vv9-la-gi


(6813) 1978 VV9 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 7 tháng 11 năm 1978.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
032930--6813-1978-vv9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)