User Tools

Site Tools


032830--6325-1991-ea1-la-gi


(6325) 1991 EA1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Yorii Observatory bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ngày 14 tháng 3 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
032830--6325-1991-ea1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)