User Tools

Site Tools


032530--17491-1991-um3-la-gi


(17491) 1991 UM3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 31 tháng 10 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1991 UM3 truy cập 16 tháng 9 năm 2011
032530--17491-1991-um3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)