User Tools

Site Tools


032430--7380-1981-rf-la-gi

(7380) 1981 RF là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 3 tháng 9 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
032430--7380-1981-rf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)