User Tools

Site Tools


032230--7065-1992-pu2-la-gi


(7065) 1992 PU2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 2 tháng 8 năm 1992.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
032230--7065-1992-pu2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)