User Tools

Site Tools


031830--7298-1992-wm5-la-gi


(7298) 1992 WM5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata in the city thuộc Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
031830--7298-1992-wm5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)