User Tools

Site Tools


031430--14374-1989-sa-la-gi

(14374) 1989 SA là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 21 tháng 9 năm 1989.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
031430--14374-1989-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)