User Tools

Site Tools


031230--4555-1987-ql-la-gi

(4555) 1987 QL là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Stephen Singer-Brewster ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 8 năm 1987.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
031230--4555-1987-ql-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)