User Tools

Site Tools


031030--5746-1991-ck-la-gi

(5746) 1991 CK là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Yorii Observatory bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ngày 5 tháng 2 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
031030--5746-1991-ck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)