User Tools

Site Tools


030930--5913-1990-bu-la-gi

(5913) 1990 BU là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Yorii Observatory bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ngày 20 tháng 1 năm 1990.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
030930--5913-1990-bu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)