User Tools

Site Tools


030630--192290-1989-qt-la-gi

(192290) 1989 QT là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 26 tháng 8 năm 1989.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 192001–193000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
030630--192290-1989-qt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)