User Tools

Site Tools


030230--26830-1990-bb-la-gi

(26830) 1990 BB là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata in the city thuộc Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 17 tháng 1 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 26001–27000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
030230--26830-1990-bb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)