User Tools

Site Tools


030030--9527-1981-eh23-la-gi


(9527) 1981 EH23 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 3 tháng 3 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
030030--9527-1981-eh23-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)