User Tools

Site Tools


029130--8998-1981-eg23-la-gi


(8998) 1981 EG23 là một vành đai tiểu hành tinh ngoại tiếp. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 3 tháng 3 năm 1981.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ “JPL Small Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2011. 
029130--8998-1981-eg23-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)