User Tools

Site Tools


028730--5773-1989-no-la-gi

(5773) 1989 NO là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 2 tháng 7 năm 1989.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
028730--5773-1989-no-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)