User Tools

Site Tools


028430--23522-1992-wc9-la-gi


(23522) 1992 WC9 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 18 tháng 11 năm 1992.[1] The belt is currently 3.193 Đơn vị thiên văns or 26.56 light phút away.[2] The orbital period of the belt is 3.57 Julian Years.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 23001–24000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
  2. ^ Wolframalpha.com
028430--23522-1992-wc9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)