User Tools

Site Tools


027730--5292-1991-aj1-la-gi


(5292) 1991 AJ1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Hitoshi Shiozawa và Minoru Kizawa ở Fujieda, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản, ngày 12 tháng 1 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
027730--5292-1991-aj1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)