User Tools

Site Tools


027630--9948-1990-qb2-la-gi
(9948) 1990 QB2
AnimatedOrbitOf99481990QB2.gif

Quỹ đạo của (9948) 1990 QB2

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (9948) 1990 QB2
Tên thay thế 1979 SJ6, 1990 SQ26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 1.8687523 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.8987435 AU
Bán trục lớn 2.3837479 AU
Độ lệch tâm 0.2160445
Chu kỳ quỹ đạo 1344.2774445 d
Độ bất thường trung bình 250.71412°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09158°
Kinh độ của điểm nút lên 171.73950°
Acgumen của cận điểm 151.23916°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ~17km[1]
Chu kỳ tự quay 3.532 h
Suất phản chiếu hình học ~0.01
Nhiệt độ bề mặt min tr b max
Kelvin
Celsius
Kiểu phổ S-type asteroid[2]
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5


(9948) 1990 QB2 là một tiểu hành tinh kiểu S thuộc vành đai chính. Nó bay quanh Mặt Trời theo chu kỳ 3.68 năm.[3]

Được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt, Tên chỉ định của nó là "1990 QB2".[4]

  1. ^ Tedesco E.F., Noah P.V., Noah M., Price S.D. “The supplemental IRAS minor planet survey (SIMPS)”. 
  2. ^ Gianluca Masi, Sergio Foglia & Richard P. Binzel. “Search for Unusual Spectroscopic Candidates Among 40313 minor planets from the 3rd Release of the Sloan Digital Sky Survey Moving Object Catalog”. 
  3. ^ “9948 (1990 QB2)”. JPL Small-Body Database Browser. 
  4. ^ MPO 14997 Minor Planet Center
027630--9948-1990-qb2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)