User Tools

Site Tools


027430--6288-1984-er1-la-gi


(6288) 1984 ER1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 2 tháng 3 năm 1984.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
027430--6288-1984-er1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)